דפים - דף סיפורים טל
באנר לאתר הבית.png

באזור זה יכתב הסיפור אודות המקום בו נמצא ה"סורק
 

 עורך תוכן [2]

 
באזור זה יוצג מידע מהימן של הילדים שנלקח מהמשימה
 

 לוח הערות

 
 

 עורך תוכן [5]

 
 

 עורך תוכן [3]

 
יצריה סיפרותית.png

בקישור זה יעלה סיפור מדומיין מתוך המשימה
 

 עורך תוכן [1]

 
סיפורי המבקרים.png

 

 עורך תוכן [4]

 
כאן יוצגו תמונות מתחלפות של המקום