Archaeological
הוספת מסלול הסיור/ תמונה מהמקום ​
 
 

 מידע על האתר הארכיאולוגי

 
גן לאומי בית שאן
 
גן לאומי בית שאן הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים המרשימים ביותר בישראל. נכללים בו תל בית שאן, חפירות העיר לתקופותיה והתיאטרון הרומי המפואר שהשתמר באופן מעורר התפעלות. בימים מסוימים ניתן לבלות במקום גם בשעות הערב ולהשתתף בחוויה רב חושית "לילות שאן" המציגה את חייה של העיר בתקופות הקדומות באמצעות מקרני ענק שמאירים על האתרים ומספרים את סיפורם.
 
הסיור בגן הלאומי מאפשר מפגש עם תגליות כגון בית מרחץ מהתקופה הביזנטית, רחוב העמודים פלדיוס, רחוב סילוונוס וחלקיו השונים של התיאטרון הרומי, כולל הבמה, האורכסטרה, מושבי הקהל, ומנהרות הכניסה המרשימות.
 
 

 

 

 סרטון - טיפטיולי

 


                                                                        123451.gif

                                                                                 Like