home
כתובת: רחוב מבצע יונתן 7 רמלה ת"ד 327 מיקוד 72504
טלפון : 08-9243390
פקס : 08-6433611
שעות קבלה:
שונה לאחרונה ב- 12/12/2013 12:10 על-ידי חשבון מערכת

השתמש באתר ה- Wiki הארגוני כדי ליצור מקום יחיד ומרוכז לשיתוף ידע וניהול פרוייקטים ברחבי הארגון. אתרי Wiki ארגוניים הם אתרים קלים לשימוש, גמישים ולא עמוסים בתכונות. האתרים מהירים וקלים ליצירה ובאפשרותך להוסיף בקלות קישורים למערכות מידע אחרות, לספריות של החברה או ליישומים אחרים.

על-ידי שימוש ב- Wiki ארגוני, באפשרותך להימנע מעומס בדואר האלקטרוני, לספק מבנה עבור מידע חדש וקיים ולעודד שיתוף פעולה. דבר זה מסייע לבניית הסכמה משותפת בין חברי הצוות.

עבודה עם תוכן - טקסט, גרפיקה או וידאו - קלה ממש כמו עבודה בכל יישום של עיבוד תמלילים, כגון Microsoft Word. השתמש בעורך הטקסט העשיר כדי לשפר את עיצוב התוכן, להחיל סגנונות על טקסט, לארגן מחדש את התוכן או לבצע בדיקת איות, להוסיף ולעצב טבלאות ולהטביע גרפיקה או וידאו. באפשרותך לבצע את כל הפעולות הללו מבלי לצאת מדף ה- Wiki.

פעולות אחרות שבאפשרותך לבצע בעת העבודה עם אתרי Wiki ארגוניים:

  • שיתוף פעולה בדפי Wiki עם משתמשים אחרים
  • Cהוספת הערות בדף Wiki כדי לאפשר דיון אודות התוכן של הדף
  • דירוג דף Wiki כדי לשתף את דעתך אודות התוכן
  • סיווג דפי Wiki לקטגוריות כדי לאפשר למשתמשים למצוא מידע במהירות ולשתף אותו עם אחרים